Jdi na obsah Jdi na menu
 


Raný středověk

Tak se označuje historické období dějin v Evropě jedná se o rozmezí 5-11. století. Jedná se o dobu, kdy se na troskách antické římské říše a civilizace zrodila v součinnosti s barbarskými národy středověká křesťanská společnost. Mapa Evropy dostala novou podobu a v základních rysech jí známe z dnešních dnů. Tento „přechod“ byl dokončen po roce 1000 a následně nastal vrcholný středověk (11-14století).

V této době došlo k dalšímu prohlubování rozdílů mezi „řeckým východem a latinským západem“.  Jednalo se vlastně o to, že západořímská říše byla minulostí, antický civilizace zanikala. Jejich území bylo rychle obsazováno germánskými kmeny a začaly se tu prosazovat nové společenské poměry a tím i vznikaly nové státy. Neznamená to, že by římský stát úplně zmizel. Na východě byl zachován, spoustu staletí zde byly instituce a typické jevy pro antickou civilizaci. V 7.století měla východořímský společnost spoustu změn. Nejen společenské, ale také i politické a administrativní proměny. Místo antického impéria vznikl středověký řecký stát-nazývaný historiky Byzancí.

Politické rozdělení následovalo formování východního řecko-ortodoxního a západního latinského civilizačního okruhu. Kolem roku 800 došlo k obnovení západního císařství a roku 1054 vzala za své dlouho přetrvávají fikce o existenci jednotné křesťanské církve. Skutečnost dvou existenčních císařství následovalo formování dvou církevních organizací.

Jedním z charakteristických rysů této doby byla feudalizace společnosti. Kde na jedné straně byla vládnoucí vrstva válečníků, kteří byli zároveň vlastníky půdy a mezi sebou byly propojeny feudálně vazalskými svazky. Poměrně složitý systém lenních závislostí, jímž byli mezi sebou propojeni vlastníci jak malých tak větších držav se poprvé objevil ve franské říši a vlády Karlovců. Mezi 9- 11 století se postupně tento systém prosadil téměř v celé Evropě. Z latinského výrazu léno-feudum se celý systém, ale i středověká společnost označují jako feudální. To znamená, že půda feudálních statků byla obdělována rolníky, kteří byli ekonomicky a i osobně závislá na vrchnosti.

V raném středověku došlo také k christianizaci obyvatelstva skoro celé Evropy. S příchodem nové víry byl spojen rozvoje křesťanské vzdělanosti a kultury.